Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

हातहतियार तथा खरखजाना

2075-12-04

2075-12-04


नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप

अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना प्रकाशन मिति 2075 चैत्र 03 गते

 

कानून बमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिई वा इजाजत पत्र नविकरण नगराइ वा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले नेपाल राज्य भित्र कोही कसैले हातहतियार र खरखजाना राखेको भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 (पैतिस) दिन भित्र नजिकको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको व्यारेकमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनु हुन नेपाल सरकार (म.प.) को मिति 2075/11/28 को निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसरी हातहतियार र खरखजाना बुझाउन ल्याएमा यस अघि ती अबैध हातहतियार र खरखजाना राखेको कारणले मात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै कानूनी कारवाही नचलाईने हुँदा तोकिएको समयभित्र अवैध हातहतियार तथा खरखजाना अनिवार्य रुपमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । यदि इजाजत प्राप्त नगरी आफूसँग रहेका हातहतियार तोकिएको अवधिभित्र स्वेच्छाले नबुझाएमा त्यस्ता व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

                                                     जिल्ला प्रशासन कार्यालय

                                                            रामेछाप  

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-02-02 10:47:07

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Powered By: ProActive Developers