Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक बडापत्र 2075-09-30

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको नागरिक वडापत्र

 

सि. न.१. सेवा सुविधाको विवरण आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा/इकाई गुनासो सुन्ने अधिकारी कैफियत
समय शुल्क
१.१ वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र क. निवेदक सम्बन्धित जिल्लाकै भएकाे हकमा-
 • अनुसूची १ फाराममा वडा अध्यक्ष, नगरपालिका भएमा प्रमुख वा उपप्रमुख, गाउँपालिका भए अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको सिफारिश
 • बाबुको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, आमा वा वंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत
 •  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण-पत्र
 • फोटो -३ प्रति प्रष्ट दुवै कान देखिएको निधार नढाकेको (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति )

ख) अन्य जिल्लाबाट बसाइ सराइ गरी अाउनेकाे हकमा-

 • स्थानिय पञ्जिकाधिकारीकाे कार्यालयबाट जारी भएकाे बसाइ सराइकाे प्रमाणपत्र ।
 •  जग्गाधनी प्रमाणा पुर्जा ।
 • घरकाे नक्सा पास प्रमाणपत्र ।
 • पानी, विजुली, टेलिपाफाेत महसुल कार्ड जस्ता घर बासबकाे प्रमाण।
 • बसाइ सरेर अाउनेहरूकाे लागि बसाइ सरी  अाएकाे जिल्लाबाट बाबु अामा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिकाे नागरिकतानकाे अभिलेख माग गरी साेकाे भिडेकाे अभिलेख प्राप्त हुनु पर्नेछ ।
प्रमाण पुगेमा पेश भएकाे २ घण्टा भित्र रु. १०।- को टीकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 
१.२ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि)
 • अनुसूची ७ फाराममा वडा अध्यक्ष, न.पा. भएमा प्रमुख वा उपप्रमुख,गाउपालिका भए अध्यक्ष वा उपाध्यक्षाको सिफारिश
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाउको प्रमाण
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत
 • श्यामस्वेत फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति)
 • भिसा लाग्ने देशकाे महिला भए मान्य अावधिकाे भिसा ।
प्रमाण पुगेकाेमा साेहि दिन रु. १०।- को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
१.३ कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षकका परिवार भए सम्बन्धित निकायकाे सिपाफरिस पत्र ।
 • अनुसुची १ - बंशज र अनुसूची ७ - बैवाहिक अंगीकृतकाे स्थानीय निकायबाट सिफारिस फाराम ।
 • अटाे साइजकाे फाेटाे २ प्रति (वंशज), ५ प्रति (वैवाहिक अंगिकृत लागि)
 • पिता / पतिको वा नजिककाे नाताेदारकाे ना.प्र. सहित सनाखत ।
 • जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणा पत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक परिचय पत्र ।
 • विवाहित महिला भए विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्र 
प्रमाण पुगेमा पेश भएकाे २ घण्टा भित्र रु. १०।- को टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
१.४ बंशज, बैवाहिक अंगिकृत तथा जन्मसिद् नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 • रित पूर्वककाे निवेदन ।
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण।
 • बसाइ सराइ गरी अाएका अन्य जिल्लाहरूबाट ना.प्र. लिएका व्यक्तिकाे हकमा बसाइ सराइ प्रमाण पत्र, जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
 • प्रकरणा ३ बमाेजिमका निवेदलाइ नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि दिइनेछ ।
प्रमाण पुगेकाेमा उसै दिन रु. १३।- को टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
१.५ अङ्गीकृत नेपाली नागरीकताकाे प्रमाणापत्रकाे प्रतिलिपी
 • रित पूर्वककाे निवेदन ।
 • ना.प्र.नं. र जारी खुलेकाे प्रमाणा ।
 • निवेदन पेश हुन अाएपछि जिल्लामा अभिलेख नभएकाहरूकाे हकमा सम्बन्धित व्यक्तिकाे अङ्गिकृत नेपाली नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे अभिलेख पठाइदिन गृह मन्त्रालयमा र सम्बन्धित व्यक्ति एकिन गर्न स्थलगत सर्जमिन गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने ।
 • माथि दफा ३ बमाेजिमकाे प्रमाणा प्राप्त भएपछि ना.प्र.प प्रतिलिपी दिइनेछ ।
प्रमाण पुगेको दिन रु. १३।- को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 
२.   विवाह दर्ता सम्बन्धी          
२.१ नेपाली केटा र नेपाली केटीकाे विवाह
 • ताेकिएकाे ढाँचामा दरखास्त फाराम
 • अविवाहित प्रमाणित
 • स्थानीयकाे सिफारिश पत्र
 • नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • अन्य जिल्लामा बसाेबास गर्नेकाे हकमा  साेहि जिल्लामा १५ दिनदेखि बसाेबास गर्दै अाएकाे प्रमाण ।
 • केटा र केटीकाे ८/८ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे ।
 • विवाहकाे दिन ३ जना (ना.प्र.काे प्रमाणपत्र सहित) साक्षीहरूकाे सनाखत
 • वडा कार्यालय वा गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सिफारिस पत्र ।
दरखास्त दर्ता गराएकाे मितिले १५ दिनपछि/चाल चलन सम्बन्धीकाे प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त भएकाे भाेलिपल्ट रु. १०।- को टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
२.२ नेपाली र विदेशी वा विदेशी र विदेशी बीचकाे विवाह दर्ता सम्बन्धी
 • ताेकिएकाे ढाँचमाा दरखास्त फाराम
 • नेपालीकाे हकमा अविवाहित प्रमाण पत्र
 • नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • विदेशीकाे हकमा म्याद नसकिएकाे राहदानी तथा नेपाली VISA काे प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित राजदुतावास वा देशकाे No Objection Letter
 • हालसालै खिचेकाे फाेटाे १०/१० प्रति फाेटाे ।
 • विवाहकाे दिन ३ जना (ना.प्र काे प्रमाणपत्र सहित) साक्षीहरूकाे सनाखत
 • राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन ।
गतिविधि चालचलन सम्बन्धिकाे प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त  रु. १०।- को टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
२.३  

पति र पत्नीकाे स्थायी ठेगाना रामेछाप जिल्लामा भएकाे हकमा

 • ताेकिएकाे ढाँचामा दरखास्त फाराम
 • विवाह प्रमाणित सिफारिश फाराम
 • दुबैकाे नागरिकता प्रमाणा पत्रकाे प्रतिलिपी
 • स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकाे कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेकाे प्रमाणा पत्रकाे प्रतिलिपी
 • अदालतबाट पति पत्नीकाे नाता कायम भएकाे भए साे सम्बन्धि कागज।
 • ८/८ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे ।
 • विवाहकाे दिन ३ जना (ना.प्र.काे प्रमाणपत्र सहित) साक्षीहरूकाे सनाखत

पति र पत्नीकाे ठेगाना अन्य जिल्ला भएकाे हकमा माथि उल्लेखित प्रमाणकाे अतिरिक्त निम्न प्रमाणाहरू पेश गर्नु पर्नेछ

 • जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, घरकाे नक्सापास सम्बन्धी प्रमाणा ।
 • स्थानीय निकायबाट जारी भएकाे बसाइ सराइकाे प्रमाणा पत्र ।
 • जिल्लास्थित सरकारी वा सरकारी शिक्षण संस्था वा सरकारी स्वामित्व भएकाे संस्थाका कर्मचारीकाे हकमा माथि प्रकरणमा उल्लेख भएकाे प्रमाणका अलावा सम्बन्धित सिफारिस पत्र ।

सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएकाे १५ दिनपछि, यस कार्यालयमा दरखास्त दर्खास्त दर्ता गरेकाे भाेलिपल्ट

 रु. १०।- को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ  
२.४ विवाह दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी विवाह दर्ता वा अन्य विवाह दर्ता प्रमाणत्रकाे प्रतिलिपी माग गर्दा पति वा पत्नीले हस्ताक्षर गरी रू .१०।- काे टिकट टाँसी अाफ्नाे पहिचान दिने प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भै निवेदन दिनु पर्नेछ । साेही दिन रू. १०।- काे टिकट र प्रतिलिपिकाे हकमा प्रतिपाना रू.३।- काे टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
३.   नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपी          
३.१ नावालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपी बाबु र आमाकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना रामेछाप जिल्ला भएकाे हकमा निम्न प्रमाण/कागजहरू पेश गर्नु पर्नेछ
 • ताेकिएकाे ढाँचा बमाेजिमकाे निवेदन फाराम
 • नाबालककाे जन्मदर्ता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी
 • पिता, माताकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • बच्चाकाे शैक्षिक याेग्यताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी
 • बच्चाकाे ३ प्रति पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे
 • विदेशमा जन्म भएकाे भए सम्बन्धित मुलुकबाट जारी भएकाे Birth Certificate
 • कर्मचारी परिवार वा बसाइ सराइ गरी अाएकाे हकमा नागरिकताकाे लागि ताेकिएका अावश्यक कागजातहरू
 • नाबालक परिचय पत्रकाे प्रतिलिपिकाे लागि सराेकारवालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निर्धारित ढाँचाकाे निवेदन ।
 • दरखास्त दिन अाउदा पेश गरेकाे सम्पूर्ण कागजातहरूकाे सक्कल प्रति लिइ अाउनु पर्नेछ ।
प्रमाण पुगेमा पेश भएकाे २ घण्टा भित्र रु. १०।- को टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
  धर्म पुत्र/ पुत्री सम्बन्धी          
४.१ धर्मपुत्र / धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिश गर्ने
 • धर्म पुत्र / पुत्री  ग्रहण गर्न चाहने दम्पती मध्ये कुनै एक स्वास्थ्य तथा शारीरिक कारणले सन्तान उत्पादन गर्न असक्षम छ भनी सम्बन्धित मुलुककाे चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएकाे पत्र
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • परिवारिक विवरण
 • अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण
 • चारित्रिक विवरण
 • अार्थिक स्थितिकाे विवरण
 • राहदानी र भिसाकाे प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित मुलुक वा साेक मुलुकबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा संस्थाबाट नेपाली बालबालिका धर्म पुत्र / पुत्री ग्रहण गर्न सहमती दिएकाे पत्र
 • अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद गरेकाे, न्यायिक पृथकीकरण गरेकाे विधुर वा विधुवाकाे हकमा त्यस्ताे भएकाे अाधिकारिक प्रमाणपत्र
 • नेपाल सरकारले ताेकिदिए बमाेजिमकाे Guarantee Letter
प्रक्रिया पुगेकाे ७ दिन भित्र रु. १०।- को टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  

४.२

साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि सम्बन्धी

 • नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रकाे नम्बर र मिति खुलाइ सराेकारवालाले नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ संबाेधन गरी निवेदन दिनुपर्नेछ ।

साेही दिन

रु.१०।- काे टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

४.३

नाम, थर, उमेर फरक परेकाेमा साे सच्याउने सम्बन्धी

क. नाम, थर सम्बन्धी-
 • नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • एस.एल.सी. वा साे सरहकाे उमेर खुलेकाे प्रमाणपत्र
 • जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा संम्बन्धित शैक्षिक संस्थाकाे सिफारिश पत्र
 • सम्बन्धी वडा कार्यालय वा गाउँपालिका / नगरपालिकाकाे सिफारिसपत्र (प्रमाणपत्र लिएकाे ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।)

ख. उमेर सम्बन्धी

 • नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • एस.एल.सी काे वा उमेर खुलेकाे प्रमाणापत्रकाे प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित वडा कार्यालय वा गाउँपालिका / नगरपालिकाकाे कार्यालयकाे सिफारिश पत्र
 • जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाकाे सिफारिश पत्र (उमेर खुलेकाे प्रमाणपत्र लिएकाे ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ )
 • सोही दिन
साेही दिन

 

रु.१०।- काे टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

४.४

कुनै व्यहाेरा प्रमाणित सन्दर्भमा

 • मानविय व्यहाेरा खुलेकाे निवेदन
 • स्थानीय निकायकाे सिफारिश तथा प्रहरी सर्जमीन मुचुल्का
 • माग भएकाे व्यहाेरा प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय हेरी थप कागज अावश्यक पर्न सक्नेछ

अावश्यक जाँचबुझ सकेकाे भाेलिपल्ट

रु.१०।- काे टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

५.

  हातहतियार सम्बन्धी          

५.१

हातहतियार इजाजत सम्बन्धी

 • नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि सहितकाे निवेदन
 • निवेदकाे निराेगिता सम्बन्धी पत्र
 • प्रहरी प्रतिवेदन

अावश्यक प्रमाण संकलन भएकाे भाेलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट र नियमावलीमा ताेकिए बमाेजिम

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

५.२

 हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

 •  निवेदककाे ना.प्र.काे प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्र र दुइ पक्ष बीचकाे नामसारी सम्बन्धि कागजात
 • नामसारी गरी लिने व्यक्तिकाे निराेगिता सम्बन्धी पत्र र प्रहरी प्रतिवेदन।

अावश्यक जाचबुझ सकेकाे भाेलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ..

 

५.३

हातहतियार नवीकरण सम्बन्धी

 • निर्धारित ढाँचाकाे निवेदन
 • सक्कल इजाजत पत्र

निवेदन परेकाे दिन

रु. १०।- को टिकट र नयमावली बमाेजिमकाे शुल्क

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ..

 

५.४

हातहतियार इजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

 • ना.प्र. प्रमाणपत्रकाे नक्कल र इजाजत नम्बर सहितकाे निवेदन

अावश्यक जाँचबुझ सकेकाे भाेलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ..

 

६.   संघ संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सम्बन्धी          

६.१

संस्था दर्ता सम्बन्धी

 • रित पूर्वककाे निवेदन
 • ३ प्रति विधान
 • प्रबन्ध समितिकाे निर्णय  
 • पदाधिकारीहरूकाे नेपाली नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र ।
 • तदर्थ समितिकाे फोटो सहितको नामावली
 • स्थानीय निकायको सिफारिश पत्र
 • गैरसरकारी महासंघकाे सिफारिस पत्र
 • उपराेक्त कागजात पेश भएपछि प्रहरी प्रतिवेदनबुझिने छ ।

अावश्यक जाँचबुझ सम्पन्न भएकाे भाेलिपल्ट

रु. १,०००।-

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ..

 

६.२

संस्था नवीकरण

 • ताेकिएकाे निवेदन फाराम
 • कार्यसमितिकाे निर्णयकाे प्रतिलिपि
 • लेखा परीक्षणकाे प्रतिवेदन
 • वार्षिक प्रगति विवरण
 • लेखा परीक्षककाे अडिटर्स इजाजत पत्र, नवीकरण पत्र समेत
 • कर क्लियरेन्स प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • संस्थाले बैदेशिक सहयाेग प्राप्त गरी कार्यक्रम संचालन गरेकाे भउ समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेकाे पत्र वा नवीकरणकाे लागि सिफारिस पत्र
 • बालगृह संचालन गरेका संघसंस्थाकाे हकमा जिल्ला बालकल्याण समितिका सिफारिस पत्र

प्रक्रिया पुरा भएमा साेही दिन

रू. ५००।-

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ..

 

६.३

संस्थाकाे विधान संशाेधन

 • ताेकिएकाे फाराममा साविकमा भएकाे स्विकृति विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण खुलाइ साधारण सभाकाे निर्णयकाे प्रतिलिपि
 • स्वीकृत सक्कल विधान
 • तीन महले संशाेधन विधानकाे २ प्रति प्रतिलिपि
 • विधान संशाेधन सम्बन्धी साधारण सभाकाे निर्णय

प्रक्रिया पुरा भएमा साेही दिन

 

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ..

 

६.४

 संस्था दर्ता प्रमाण पत्र तथा स्वीकृत विधानकाे प्रतिलिपि सम्बन्धी

 • रित पूर्वककाे निवेदन
 • कार्य समितिकाे निर्णयकाे प्रतिलिपी
 • संस्था दर्ता प्रमाणपत्र
 • अावश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिनेछ

साेही दिन

प्रत्येक पानाकाे रू ३।- का दरले टिकट

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

६.५

जिल्लामा संस्थाकाे शाखा खाेल्ने सम्बन्धी

 • संस्थाकाे कार्यसमितिकाे निर्णय
 • विधानकाे प्रतिलिपि र दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • व्यहोरा खुलेको निवेदन

सोही दिन

नि शुल्क

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

६.६.

पत्र पत्रिका दर्ता सम्बन्धी

 

 • प्रकाशककाे ४ प्रति फाेटाे र नागरिकताकाे प्रतिलिपि
 • प्रकाशक संस्था भए संस्थाकाे छाप, प्रबन्धपत्र वा संस्थाकाे स्वीकृत विधान, प्रमाणपत्र नविकरण भएकाे प्रमाण, कर तिरेकाे प्रमाण, अडिट रिपाेर्ट, संचालकहरूकाे बैठककाे निर्णय समेतका कागजातकाे प्रतिलिपिहरू
 • संचालकहरू सबैकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • सम्पादककाे नागरिकताकाे प्रमायपत्रकाे प्रतिलिपि
 • सम्पादककाे शैक्षिक याेग्यताकाे (एस.एल.सी. देखि स्नातक तह सम्मकाे) मार्कसिट, चारित्रिक प्र.प र प्राेभिजनल सर्टिफिकेटका प्रतिलिपि वा एस.एल.सी उतिर्ण गरी पत्रकारितामा १० बर्ष कार्य गरेकाे सूचना विभागकाे प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणहरूकाे प्रतिलिपि
 • सम्पादकलाइ प्रकाशकले नियुक्ति गरेकाे कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेकाे सम्पादककाे मन्जुरीनामाकाे कागज
 • स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रीका छाप्न मन्जुरी दिएकाे सिफारिश
 • छापाखाना दर्ता भएकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • छापाखाना संचालका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्विकृति दिएकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • छापाखानाकाे कर चुक्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि

 

प्रक्रिया पुगेपछि तुरून्त

दैनिक पत्रिका रू. १०००।- अर्धसाप्ताहिक रू. ७००।- साप्ताहिक रू.५००।- पाक्षिक रू.३००।- मासिक र अन्य

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

६.७

 छापाखाना संचालना सम्बन्धी

 

 • छापाखाना दर्ता भएकाे निकायकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • कुनै संस्था वा संचालकहरू रहेकाे भए संस्था वा संचालकहरूकाे निर्णयकाे प्रतिलिपि र स्वीकृत विधान तथा अन्य प्रमाणकाे फाेटाेकपी तथा संस्था वा कम्पनीकाे भए छाप, व्यक्तिकाे भए ५/५ प्रति फाेटाे
 • मूल्य अभिबृदि कर वा अायकर सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नविकरण भै रहेकाे उद्याेग दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि
 • छापाखाना संचालन गर्नेकाे नागरिकताकाे प्रतिलिपि
 • छापाखाना संचालन गर्नेकाे स्थानकाे घर जग्गाकाे प्रमाणकाे प्रतिलिपि घर जग्गा अन्य व्यक्तिकाे भए निजयकाे मन्जुरीनामाकाे कागज छापाखाना रहने स्थानकाे लाेकेशन नक्सा
 • छापाखानाका उपकरणहरू खरिद गरेकाे वा नामसारी भै अाएकाे भए साे समेतकाे प्रमाणकाे प्रतिलिपि
 • संचालकाहरूकाे चालचलन गतिविधि सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन
  व्यहोरा खुलेको दिन

प्रक्रिया पुरा भएपछि सोही दिन

रु. १०००।-

सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.

 

७.   शान्ति सुरक्षाा तथा ठाडाे उजुरी सम्बन्धी          
७.१ शान्ति सुरक्षााकाे निवेदन सम्बन्धी
 • सम्बन्धित निवेदककाे ना.प्र. प्रमाणपत्र वा निजकाे पहिचान दिने कागजात संलग्न गरी मनासिव व्यहाेरा खुलेकाे निवेदन
साेहि दिन रू.१०।- काे टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
७.२ गुनासाे वा ठाडाे उजुरी सम्बन्धी
 • सम्बन्धित निवेदककाे ना.प्र. प्रमाणपत्र वा निजकाे पहिचान दिने कागजात संलग्न गरी मनासिव व्यहाेरा खुलेकाे निवेदन
शिघ्र रू.१०।- काे टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ.  
८.   अनियमितता वा भ्रष्टाचार उजुरी सम्बन्धी          
८.१  
 • सम्बन्धित निवेदकले अाफ्नाे पहिचान खुल्ने कागजात समेत संलग्न गरी कुन निकाय वा संस्थामा, कसले के-कस्ताे अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य गरेकाे हाे खुलेकाे निवेदन ।
 • अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेकाे अाधार वा प्रमाणहरू भए साे सम्बन्धी काज
शिघ्र रू.१०।- काे टिकट सहायक प्र.जि.अ./सम्बन्धित फाँटको ना.सु. स.प्र.जि.अ. काे हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीकाे हकमा स.प्र.जि.अ  


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-02-02 10:47:07

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Powered By: ProActive Developers