Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नोवेल कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

14 दिन अगाडी

2076-12-06


निर्णय_6_चैत्र_2076_1.jpg तस्बिर :

नोवेल कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना