Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नोवेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्धमा अत्यावश्यक सेवा वाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको सूचना

11 दिन अगाडी

2076-12-09


नोवेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्धमा अत्यावश्यक सेवा वाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको सूचना

Attached Files