Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विपद् व्यवस्थापन


विपद् व्यवस्थापन


मिति विपद् व्यवस्थापन विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-07-22 विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2075
4 महिना अगाडी