Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रुद्रादेवी शर्मा

  • रुद्रादेवी शर्मा

रुद्रादेवी शर्मा


रुद्रादेवी शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल daoramechhap@gmail.com
सम्पर्क 9854057777
ठेगाना baglung 13, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७६ माघ २४