Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राजुप्रसाद पौडेल


राजुप्रसाद पौडेल


राजुप्रसाद पौडेल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल rajupp1976@gmail.com
सम्पर्क 9851173427
ठेगाना कुश्मा नगरपालिका 2, पर्वत
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन १६