Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

भाष्कर दाहाल


भाष्कर दाहाल


भाष्कर दाहाल
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841347559
ठेगाना महालक्ष्मी 5,
बहाल मिति २०७६ मंसिर ९