Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माज्यूको स्वागत