Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रहरी दिवसमा सहभागी

प्रहरी_दिवस_कार्यक्रममा_सहभागी.jpg
प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहभागी