Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कोरोना भाईरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्व तयारी बैठक